پویش ملی من و مدرسه

در پویش ملی من و مدرسه شما می‌توانید با دریافت پوستر و اشتراک گذاری آن یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید.

پویش ملی من و مدرسه

دریافت پوستر
همراه گرامی در این بخش شما می‌توانید با بارگذاری عکس دلخواه خود و دریافت پوستر مناسبتی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی در گسترش این کار خیر مشارکت نمایید.