فرصت مشارکت در پویش ملی به رنگ مدرسه به پایان رسیده است.
قرعه کشی ۳۲ دستگاه تبلت به زودی انجام خواهد شد.
استان چهارمحال و بختیاری
ریال
عکس خود را انتخاب نمایید
با اهدای هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی یادبود بنام مادر، همسر، دختر یا دیگر عزیزان خود روی دیوار مدرسه برای همیشه به یادگار بگذارید.
لطفا در صورت استفاده از فیلتر شکن آن‌ را خاموش کنید.
برای انتخاب پوستر ابتدا یک عکس انتخاب کنید