شهر تهران
ریال
عکس خود را انتخاب نمایید
با اهدای هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی یادبود بنام مادر، همسر، دختر یا دیگر عزیزان خود روی دیوار مدرسه برای همیشه به یادگار بگذارید.
لطفا در صورت استفاده از فیلتر شکن آن‌ را خاموش کنید.
برای انتخاب پوستر ابتدا یک عکس انتخاب کنید