فرصت مشارکت در پویش ملی به رنگ مدرسه به پایان رسیده است.
قرعه کشی ۳۲ دستگاه تبلت به زودی انجام خواهد شد.
اسما صادیان
8 ساله از استان خوزستان
227
زمان باقی مانده:
توجه: استفاده از هرگونه نرم افزار برای بالا بردن لایک ها موجب مسدود شدن نقاشی و حذف از مسابقه خواهد شد
اسما صادیان
8 ساله از خوزستان