جوایز هفتگی استانی

برندگان استانی (هر استان)
پکیج لوازم تحریر به ارزش ۴۰۰ هزار تومان

جوایز برندگان قرعه کشی هفتگی

برنده قرعه کشی
بن خرید اقلام ورزشی به ارزش ۳ میلیون تومان

جایزه قرعه کشی نهایی

برندگان قرعه کشی نهایی (بین همه شرکت کنندگان)
۳۲ دستگاه تبلت به ارزش ۵ میلیون تومان